.

.

معنی نام های اصیل ایرانی

آ آبان: نام ایزد آب در دین زرتشتی[۱] آبان‌دخت: همسر دارا (داریوش سوم)[۲]، دخترآبان آبتین: نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی [۳] آتوسا: دختر کوروش بزرگ و همسر داریوش بزرگ همچنین دختر اردشیر دوم[۴] آتنا:الهه عشق و مهربانی یونانی آدینا: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 382 بازدید