.

متن عقد ایران باستان ( آریایی )

مراسم عقد و عروسی ایرانی نهایتا برمی گردد به ایران باستان و آئین زرتشت که معمولا بعد از مراسم شیرینی خوران و آشنائی دو خانواده صورت می گیرد. هزینه مراسم عقد وعروسی به عهده خانواده داماد است و در عوض عروس جهاز به خانه داماد می آورد.مراسم عقد در ایرا باستان,متن عقد ایران باستان, آریایی, گوناگون,ایران باستان,آئین زرتشت,شیرینی خوران,مراسم عقد,عروس جهاز ,لباسهای عروس و داماد,مراسم گل به گردن,آئینه بخت و دو شمعدان,سنن زرتشتی داماد ,سینی عاطل و باطل,هفت دانه و ادویه,خشخاش,سبزی خوردن,دور کردن چشم شیطان,رازیانه , چای, کندر, نان سنگک,سبزی و پنیر,تخم مرغ,بادام ,فندق,شاخه نبات,منقل آتش,سکه طلا,اسپند,سوزن و نخ,دو عد کله قند,
لباسهای عروس و داماد از دیرباز هر دو به رنگ سفید بوده و در این مراسم گل به گردن داشته اند. این رسم آئینی زرتشتی است و هنوز در هند و پاکستان مرسوم است که رنگ سفید سمبل خلوص و پاکی و بیگناهی است.
- آئینه بخت و دو شمعدان (که سمبل روشنائی هستند و طبق سنن زرتشتی داماد باید ورود عروس را از آن آئینه ببیند)
- سینی عاطل و باطل که تشکیل شده است از هفت دانه و ادویه. خشخاش - برنج - سبزی خوردن - نمک (برای دور کردن چشم شیطان) - رازیانه - چای- کندر (برای دور کردن چشم شیطان)
- نان سنگک که معمولا با خط خوش بر روی آن می نویسند "مبارک باد" که همراه با سبزی و پنیر است. (عروس و داماد باید از آن بخورند تا شادی به خانه آنها بیاید)
- یک ظرف انار یا سیب
- تخم مرغ - بادام - فندق
- گلاب
- شاخه نبات (برای شروع زندگی شیرین)
- منقل آتش (برای دور نگهداشتن چشم بد از عروس)
- سکه طلا
- اسپند
- دستمالی سفید بالای سر عروس (دستمالی که معمولا بر روی سر عروس و داماد گرفته می شود و با سوزن و نخ هفت رنگ به نشانه بستن دهان خانواده شوهر دوخته می شود)
- دو عد کله قند
- یک ظرف عسل (به مناسبت شروع زندگی شیرین)
- نقل - باقلوا - توت شکری - نا ن برنجی - نان نخودچی - نان بادامی - سوهان عسلی
- قرآن ( که ابتدا از اوستا بجای آن استفاده می شده)
- جانماز
خطبه عقد در حضور بزرگان خانواده خوانده می شود و بعد از آن حلقه ها رد و بدل می شود و عسل خورده می شود . بعد از آن مهمانان نزدیک خانواده به عروس و داماد جواهرات و سکه های طلا هدیه می دهند.
داماد : به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان ، برای زیستن با تو میان این گواهان ، بر لب آرم این سخن با تو و...فادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا ، پذیرا میشوی آیا؟
عروس: پذیرا میشوم مهر تو را از جان هم اکنون باز میگویم میان انجمن با تو وفادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا با اجازه ...

/ 0 نظر / 5428 بازدید